Nieuwjaarswensen 2018

Het bestuur van RKHAV wil al haar leden, familieleden en vrienden het beste toewensen voor 2018 maar boven alles een goede gezondheid. Het jaar zal ongetwijfeld mooie en sportieve prestaties opleveren. We hopen dat jullie vooral plezier beleven aan de mooie atletieksport die ons met elkaar bindt. Ook buiten de baan spreken we de verwachting uit dat we goed en aangenaam kunnen samenwerken. Alleen zo blijft de vereniging levend en gezond.

We willen van de gelegenheid gebruik maken om enkele actuele zaken met u te delen.

In het clubgebouw werden laatst vloertegels gelegd. We zijn Invictus dankbaar voor deze inspanning. Het resultaat mag er zeker en vast zijn! Heel veel dank aan onze barcoördinatoren Ilse Bouwhuizen en Viviane Quaak alsook Caroline Dey, Mascha Schelfout, Stefan De Block, Peggy Pauwels, Monique Allefs en Michiel Lelie. Zij hebben heel wat werk verzet bij het leegruimen van de kantine en/of het nadien schoonmaken en opnieuw inruimen van deze ruimte. Jullie allen verdienen een pluim!

2018 wordt het jaar waarin de atletiekbaan wordt vernieuwd. De oranje toplaag wordt volledig verwijderd om de onderlaag waar nodig te herstellen. Nadien wordt een nieuwe toplaag aangebracht. Ook de tegels rond de baan worden en passant herlegd. De werken zullen 2 tot 3 maanden duren en uitgevoerd worden vanaf medio juni tot einde augustus. Het spreekt voor zich dat in die periode de atletiekpiste niet gebruikt kan worden. Eventuele trainingen moeten elders doorgaan. Alle trainers worden gevraagd reeds nu hierover na te denken.

Tenslotte opnieuw de aankondiging dat ik dit voorjaar de taak als voorzitter alsook het bestuursmandaat binnen de vereniging zal beëindigen. Na twee bestuursperioden is het tijd om plaats te maken voor anderen. Mijn werk, het bestuursmandaat binnen de Vlaamse Evangelische alsook mijn privé-leven liggen aan de basis voor deze keuze. Opnieuw de oproep aan u om na te denken over een eventueel bestuursmandaat. Mocht u meer informatie wensen, dan kom ik graag eens bij u langs. Ik spreek de verwachting uit dat na de ledenvergadering de voorzittershamer wordt overhandigd aan één van u.

Namens het bestuur,

Martin Lelie (voorzitter)