Bestuursinvulling

 

Hieronder de taken zoals het nieuwe bestuur deze heeft ingedeeld :

Algemeen Bestuur             
Voorzitter                              Monique Allefs (tijdelijk voor een jaar tot 1-10-2020)
Vice voorzitter                      Peggy Pauwels
Penningmeester                          Henk Gerritsen
Secretaris                          Sasja de Bruijn
Algemeen lid ( Beleid)                  Sofia Bouzoumita
Algemeen lid ( Accommodatie)              Fred Orban
Algemeen lid (Vrijwilligers)            Ruud van Leest
Algemeen lid ( Evenementen)              Ton Chan
Algemeen lid (Technische zaken)        Carlo Thilleman


De algemene leden gaan de komende weken verder invulling geven aan de aan hen toegewezen taken. De voorstellen worden in de komende bestuursvergadering(en) besproken.