Algemene ledenvergadering 2020 (Online) op 30 Sept as

 

Ivm de Covid19 gebeurtenissen zal de algemene ledenvergadering dit jaar plaatsvinden online via Microsoft Teams. De vergadering zal aanvangen om 19:30u.

De link voor toegang tot de vergadering word verspreid via de bekende mailadressen van de leden. Voor degene die niet beschikken over Microsoft Teams; hier vind U hoe u via uw webbrowser kan deelnemen.

 

Stukken :

Verslag ALV 2019

Agenda en jaarverslagen ALV'20

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen ALV 4 juni 2019
 5. Vasstellen jaarverslagen bestuur en commissies
 • Jaarverslag Bestuur
 • Jaarverslag kantine/bar
 • Jaarverslag Technische Commissie
 • Jaarverslag trainers
 1. Vaststellen jaarverslag penningmeester:
 • Jaarrekening 2019
 • Verslag kascommissie
 • Vaststellen contributie 2020
 1. Invulling kascontrolecommissie/notulencommissie
 2. Verkiezing bestuursleden (Sofia/Ton/Fred)
 3. Vrijwilligers (wordt toegelicht door Ruud)
 • Schets stand van zaken RKHAV in coronatijd en terugblik op afgelopen seizoen
 • VOG
 • Financiën
 • Vrijwilligers
 • Trainersproblematiek
 • Vertrouwenspersoon
 • Vooruitblik op seizoen 2020 – 2021
 1. Rondvraag

 

 

Deelnemen via webbrowser aan de leden vergadering :

Mensen die zelf (nog) niet over Teams beschikken, kunnen online mee-vergaderen via hun webbrowser (bijvoorbeeld Edge of Chrome), door te klikken op ‘Deelnemen op het Web’, of door Teams te downloaden en te installeren op hun laptop. Het enige wat je nodigt hebt, is een laptop of pc met een microfoon (en bij voorkeur een webcam, zodat je elkaar kunt zien).

Afbeelding microsoft teams web app gebruiken

 

Als u voor het eerst Microsoft Teams opent via de webbrowser, dan wordt er gevraagd voor toegang tot de microfoon en camera.

Bij de Internet Browser: Microsoft Edge klikt u op “Ja”.

 

Afbeelding microsoft teams openen in edge

 

Bij de Internet Browser: Google Chrome klikt u op “toestaan”.

Afbeelding microsoft teams openen in chrome