Geef je geen datums op, dan kun je bij elke wedstrijd ingezet worden. Je dient aanwezig te zijn op de vastgelegde datums. Is dit toch niet mogelijk, probeer dan met iemand te regelen, dat je taak wordt overgenomen. Lukt dat niet, dan zo spoedig mogelijk mailen naar de betreffende coördinator. Bar: Ilse, bouwhuizen@outlook.com Opbouw: Suzan: arnoiris@hetnet.nl Klusjes een paar uur op zaterdag, Carlo, carlo.thilleman@yara.com Als het formulier niet wordt ingevuld/geretourneerd, dan wordt je door ons ingedeeld en of gebeld. Het formulier dient vóór 30 april door ons ontvangen te zijn.