Categorieeen (Leeftijdsindeling 2023)

 

Hoe zijn de categorieën ingedeeld bij atletiek ?

Deze indeling is met ingang van 1 november 2022 van kracht. Wij wijzen erop dat voor masters geldt dat indeling plaatsvindt naar geboortedag.

 Oude benaming  Nieuwe benaming (wr 22/23) jongens/meisje
mannen/vrouwen
mannen 
vrouwen 
     Benamingen Belgie    
minipupillen geboren in  U8   2016 en later
02 01 kangoeroes
pupillen C geboren in  U9 2015 04 03 bejamins
pupillen B geboren in  U10 2014 06 05 benjamins
pupillen A geboren in  U12 2013/2012 08 07 pupillen
junioren D geboren in  U14 2011/2010 10 09 miniemen
junioren C geboren in  U16 2009/2008 12 11 cadetten
junioren B geboren in  U18 2007/2006 14 13 scholieren
junioren A geboren in  U20  2005/2004 16 15 juniores
senioren geboren in   2003 en eerder 18 17 senioren
masters geboren in   1988 en eerder 22 21 masters
recreant     32 31  
géén wedstrijdatleet of recreant, dus overig (bv jurylid)     42 41  

 

Mastersleeftijden

In afwijking van de door IAAF vastgestelde regel voor de mastersleeftijd (geboortejaar) heeft de WMA in overleg met de IAAF, in haar vergadering van augustus 1985 te Rome besloten de oude regel te handhaven. Dat wil zeggen, men wordt ingedeeld in de mastersklasse oftewel men mag deelnemen aan masterswedstrijden, vanaf de dag dat men de mastersleeftijd heeft bereikt. De Atletiekunie heeft in overleg met de masterscommissie besloten de door de WAVA/IAAF vastgestelde regel over te nemen. Dus men wordt ingedeeld in de mastersklasse op de dag, waarop men de aangegeven leeftijd bereikt. Zie voor meer informatie artikel 302 van het wedstrijdreglement.

Onderverdeling masters

Vrouwen: 35 - 39 jaar (aan te duiden als V35); 40 - 44 jaar (aan te duiden als V40); enz.
Mannen : 35 - 39 jaar (aan te duiden als M35); 40 - 44 jaar (aan te duiden als M40); enz.

Onderverdeling senioren

Vrouwen en mannen: degenen die zijn geboren in de eerste drie jaren, aansluitend aan de junioren A-periode, behoren tot de categorie neo-senioren.